Územná pôsobnosť značenia

Územná pôsobnosť značenia regionálneho produktu Novohrad je popísaná v nasledovnom dokumente.


© Copyright produktnovohrad