fOLKLÓRNY A DIVADELNÝ SÚBOR DUBKÁČIK

ČEPIEC NOVOHRADSKÝCH VŔŠKOV

 

Čepiec novohradských vŕškov

Čepiec novohradských vŕškov je ženskou pokrývkou hlavy vydatých žien. Novohradské vŕšky označujeme z geomorfologického členenia ako náhornú planinu Ostrôžky. Tu sa nachádzajú novohradské obce Ábelová a jej miestne časti Nedelište, Madačka (do roku 1992 samostatné obce)  a Políchno v okrese Lučenec, ktoré majú spoločný tradičný ľudový odev označovaný ako ábelovský typ. Čepiec tvorí: vrchný čepiec, pôločka, súkence a venček. Ich farebnosť a nosenie bolo podmienené prírodnými a cirkevnými sviatkami. Vrchný čepiec je zhotovený z červeného alebo bieleho plátna – šifónu, konopného alebo ľanového plátna, bielej alebo bielo-červenej paličkovanej bavlnenej čipky a to domácej tzv. novohradská čipka alebo továrenskej výroby.

Čepiec je ručne zdobený perličkami, korálikmi, špirálovým drôtikom a stužkami, z ktorých sa vytvárali ružičky a zároveň spevňovali základný tvar. Vrchný čepiec je štvorhranným typom čepca, ktorý tvorilo dienko, prednička a čipka. K čepcu patrila pôločka - úzky čierny pás na okraji s nášivkami a strapcami, ktorý sa viazal nad čelom, čím zakrýval paličkovanú čipku. V zátylku sa pôločka previazala a obidva konce viseli dolu cez prsia ženy. Na cirkevné sviatky – do kostola sa miesto pôločky nosili súkence a venček, ktoré zakrývali paličkovanú čipku. Venček a súkence sú obdĺžnikovité pásy a sú ozdobené ako prednička vrchného čepca. Obidve časti sa viazali šnúrami v tyle hlavy.

Informácie o výrobcovi

Folklórny a divadelný súbor Dubkáčik z Buzitky ako občianske združenie, popri svojej kultúrnej a osvetovej činnosti zviditeľniť región Novohrad, rozvíja a zachováva tradičné ľudové zvykoslovie, ochotnícke divadlo či remeselnú činnosť. K výrobe replík krojových súčastí nás priviedla absencia a amortizácia používania autentického ľudového odevu na vystúpeniach. Oživiť a uchovať zručnosť výroby sa tak pre nás stalo jednou z ciest ako obohatiť a esteticky doplniť scénické, tanečné, spevácke vystúpenia súboru a spoznávať či prezentovať remeslo doma i v zahraničí.

Predajné miesto:
Priamo u výrobcu po predchádzajúcej dohode.

© Copyright produktnovohrad