Fotogaléria

 

ACTIVE PLANET - TRIATHLON ATTACK 2020, Divín

Farmársko - remeselné trhy spojené s odovzdávaním certifikátov v mestskej tržnici v lučenci - 2.8.2020

FolKlórne dni mesta lučenec - 31.7. a 1.8.2020 - naši remeselníci a výrobcovia

Zasadnutie certifikačnej komisie - 28.7.2020

2 -dňová predajná výstava regionálnych produktov novohradu    a   bb kraja - 21.-22.2.2020 v oc galéria

 

REGIONáLNE tRHY V MESTSKEJ TRžNICI V LUčENCI - 10.11.2019

Novohrad pod šitarom -  Zatváranie Bánoša 19.10.2019

24. medzinárodný novohradský folklórny festival 2019

2-dňová predajná výstav regionálnych produktov BB kraja, 22.-23.2.2019

 

Výstava v OC Galéria Lučenec - december 2018

Osadenie vitrín s regionálnymi produktmi - október 2018

VII. Lučenské hodovanie, 24.8.2018

Zasadnutie hodnotiacej komisie a udelenie regionálnej značky NOVOHRAD, 13.8.2018

Informačný seminár, 9.4.2018

Na tejto stránke nájdete fotografie z podujatí, predaja produktov, jarmokov, trhov, seminárov a výstav.

© Copyright produktnovohrad