Gregor Nadzam - obrazy
s folklórnou tematikou

Meno a priezvisko/Názov: Gregor Nadzam

Adresa/Sídlo: A.Jiráska 3 Lučenec 984 01

Telefonický kontakt: 0911 516 034

E-mail: nadzamg@gmail.com

Všeobecné informácie o produkte/produktoch:

Ako regionálny produkt tvorím obrazy s folklórnou tematikou. Zameriavam sa najmä na ábelovský kroj, ako najznámejší ľudový odev novohradského regiónu. Mám záujem takto prispieť výtvarným umením, ako umením vizuálnym, k etnografickému zachovaniu a propagovaniu jedinečnej pôvodnej kultúry a prezentovať ju estetickou formou. Moja práca nemá len čisto dokumentárny charakter, môže mať aj osobný rozmer - teda na zákazku viem maľovať portréty a postavy v tradičnom odeve podľa požiadaviek zákazníka. Informácie o výrobcovi Vo svojej tvorbe vychádzam z klasickej umelecko remeselnej práce, teda rovnako ako obsah má pre mňa význam aj forma a kvalita remeselného prevedenia. Používam tradičnú realistickú olejomaľbu. Venujem sa najmä figurálnej a portrétovej maľbe, ktorá však môže byť kompozične naaranžovaná aj do symbolických a fantazijných výjavov. V súvislosti s folklórnou tematikou to znamená, že napríklad súčasného moderného človeka zobrazím v kroji pred drevenicou... a podobne.

Predajné miesto: Priamo u výrobcu po predchádzajúcej dohode.

Ďalšie predajné miesta: So zákazníkmi sa kontaktujem predovšetkým v mieste mojej práce, ale moje obrazy je možné nájsť aj na predajných podujatiach organizovaných mestom Lučenec a v blízkom okolí.

 

© Copyright produktnovohrad