Ipeľské tehelne, Lučenec

Ipeľské tehelne, a.s.
M.Rázusa č.29
984 01 Lučenec

Pálená tehla BRITTERM

Ipeľské tehelne sú pokračovateľom stáročnej tradície využívania žiaruvzdorných a keramických ílov, ktorých ložiská sa v Novohrade nachádzajú. V minulosti sa využívali najmä v hrnčiarstve, výrobe škridiel a pálených tehál.

Ipeľské tehelne n.p. Lučenec vznikli v r. 1950. Vyhláškou Ministerstva priemyslu bola tehelňa v Lučenci, v ktorej začiatok výroby pálených tehál sa datuje už v roku 1907, s účinnosťou od 1.1.1950 začlenená do novozriadeného podniku Ipeľských tehelní n.p. Lučenec. V priebehu prvých desaťročí 1951-1987 pozostával podnik z početných tehelní so stálou i sezónnou výrobou. V roku 1988 bol národný podnik pretransformovaný na štátny podnik a v tom období mal 12 závodov, resp. prevádzok (Lučenec, Lučenec-Fabianka, Breznička, Poltár I, Poltár II, Tornaľa, Hajnáčka, Zvolen, Prievidza, Nitrianske Pravno, Závod pomocných prevádzok, Ťažobnodopravný závod) a cca 1100 zamestnancov so sídlom v Lučenci. Od roku 1990 prebiehali postupné zmeny súvisiace s odčleňovaním niektorých závodov reštitúciami i malou a veľkou privatizáciou. 1.9.1996 vznikla vyčlenením zo štátneho podniku akciová spoločnosť Ipeľské tehelne so sídlom v Lučenci s cca 300 zamestnancami. V súčasnosti spoločnosť vyrába viac ako 40 druhov rôznych tehál značky BRITTERM, ktoré svojou skladbou a vlastnosťami spĺňajú všetky kritériá, ktoré požaduje moderná stavba 21. storočia. Ide o veľkorozmerné výrobky s výbornou pevnosťou, tepelno-izolačnými vlastnosťami, ktoré sú vyrobené z prírodných surovín. Surovina v Novohradskej oblasti má predpoklad na výrobu tehál s najlepšou akumulačnou a zvukovo izolačnou schopnosťou.


Z výrobkov Ipeľských tehelní sú už takmer 70 rokov budované domy a stavby celého Slovenska

  • jedna z najstarších a najstabilnejších spoločností v Novohrade

  • desaťtisíce postavených bytov, domov a iných stavieb

  • jedinečná tradícia, skúsenosti a spoľahlivosť.


Podiel surovín je skoro 100% nakoľko sa tehla vyrába z našej hliny. Jedine do prekladov sa dáva betón a ten si vyrábame z kupovaného cementu. Hlina sa ťaží z našich ložísk v okolí výrobného závodu Breznička cca 10 km, ale tie bane nemajú nejaký konkrétny názov.

Do nášho produktového portfólia patria aj prvky keramickej prefabrikácie, preklady Atlas a polo montovaný stropný systém BRITTERM. Vo výrobe sa používajú najmodernejšie technológie vrátane robotizovanej linky.

Zároveň svojim klientom poskytujeme nevyhnutný servis, dopravu a samozrejme aj odborné poradenstvo.

© Copyright produktnovohrad