Jana Čerepová    

Novohradské výšivky krivou

ihlou

 

Jana Čerepová - Novohradské výšivky krivou ihlou

Všeobecné informácie o produkte/produktoch:

V obciach severného Novohradu sa uplatňovala technika výšivky tzv krivou ihlou nielen v súčiastkach ženského a dievčenského odevu, ale uplatnila sa aj ako výzdobná technika na domácich textíliách.

Informácie o výrobcovi

Jana Čerepová sa venuje výšivke krivou ihlou už niekoľko rokov. Tradičné vzory využíva pri zhotovení nielen modernejších prvkov súčasnej módy ale najmä pokračuje v tradičnej výrobe ľudového odevu  z obce Ábelová.

Predajné miesto:
Priamo u výrobcu po predchádzajúcej dohode

Ďalšie predajné miesta:

Remeselné trhy

© Copyright produktnovohrad