Architektúra bývania je súčasťou hmotnej tradičnej ľudovej kultúry.  V regióne Novohrad  bola pôvodná architektúra drevená, čiže zrubová, ovakovaná s hlinou a vybielená vápnom. Ľudová architektúra bývania  bola silne naviazaná na prostredie, v ktorom vyrastala, hlavne materiálovo. V obci Málinec sa  do bieleho vápna pridávala modrá farba. Staršia drevená architektúra bola závislá od dostupných prírodných materiálov. V polovici 20.storočia sa domy začali stavať z nepálenej tehly. Na pokrytie strechy sa najskôr používali slamené snôpky, ktoré vystriedala drevená krytina nazývaná šindeľ. V našich podmienkach bol najčastejší ulicový typ zástavby. Jednotlivé objekty sa radili pozdĺž ulice alebo potoka, najčastejšie boli orientované štítom do ulice, čo súviselo s úzkymi pozemkami po pozemkovej reforme Márie Terézie. Objekty boli stavané vedľa seba buďto vždy na tej istej strane pozemku, alebo po dvoch na protiľahlých stranách, čim sa úzke pozemky spájali a vytvárali spoločný dvor. Pozemok uzatvárala najčastejšie prejazdná stodola, orientovaná pozdĺžnou stranou do polí, ktoré nadväzovali na pozemok. Tieto stodoly stavali susedia vedľa seba a vytvárali viac-menej súvislú líniu uzatvárajúcu súkromné záhrady. Pomerne časté boli ale požiare, preto niekedy stodoly ustupovali do vnútra pozemku aby mali od seba určitý odstup a vytvárali tak šachovnicové usporiadanie. S protipožiarnymi opatreniami tiež súviselo vytváranie zoskupení sýpok mimo obytných budov.

Ľudovú architektúru bývania môžeme nájsť v skanzenoch, hoci nie v prírodných podmienkach. Mojim cieľom je interpretovať prvky drevenej architektúry na základe fotodokumentácie do výtvarného prejavu tak, aby slúžili pre ďalšie generácie a zachoval sa klenot našich predkov.

 Informácie o výrobcovi

K láske tradičnej ľudovej kultúre ma od ranného detstva viedla moja stará mama. Táto láska a úcta k dedičstvu našich predkov ma sprevádza celým mojim životom. Výtvarnému umeniu sa venujem od 6. rokov. Ľudovú školu umenia som navštevovala v Lučenci. Počas  štúdia som  získala mnohé ocenia za výtvarný prejav. V súčasnosti maľujem len drevenú architektúru ľudového bývania tak, aby som zachytila jej jedinečnosť danej doby. Moje olejomaľby sú v hnedobielom prevedení.

Predajné miesto:
Priamo u výrobcu po predchádzajúcej dohode / emailová adresa: nezabudka81@azet.sk/

Ďalšie predajné miesta:

Rôzne trhy a jarmoky regiónu Novohrad

 

© Copyright produktnovohrad