Mgr. Viktória Baučeková
- medovníky

Meno a priezvisko/Názov: Mgr. Viktória Baučeková

Adresa/Sídlo: Šíd 311, Fiľakovo 98601

Telefonický kontakt: 0908559733

E-mail: viktoria.kobela@gmail.com

Všeobecné informácie o produkte/produktoch:

Celý proces výroby medovníkov trvá najmenej 5 po sebe nasledujúcich dní. Príprava medovníkov si vyžaduje veľa trpezlivosti a času. Pri výrobe medovníkov používa vlastný domáci med a domáce vajíčka od rodiny. Medovníky sú väčšinou zdobené bielkovou polevou pomocou zdobiaceho vrecka alebo maľované štetcom na bielkový základ. Popri klasických ľudových motívov rada používa palócke vzory, ornamenty, čipkované motívy, mriežkovú techniku atď.

Informácie o výrobcovi:

Viktória Baučeková sa od detstva zaujímala o rôzne remeselné techniky ako batikovanie, vyšívanie, výroba voskových sviečok, plstenie, atď. Úspešne absolvovala vzdelávaciu aktivitu „Ľudové remeslá v práci pedagóga“ v module Ľudový textil a Hlina. Keďže pochádza z včelárskej rodiny, začala sa venovať aj medovníkárčeniu. Zdobeniu medovníkov sa intenzívnejšie venuje od roku 2012. Zúčastnila sa kurzov zdobenia v Budapešti a vo Vesprém. Zdobenie je pre ňu veľkou záľubou. Týmto remeslom by chcela reprezentovať región Novohrad a zachovať tak regionálne ľudové motívy.

Predajné miesto:

Priamo u výrobcu po predchádzajúcej dohode

Regionálne trhy a jarmoky


© Copyright produktnovohrad