Informácie o výrobcovi

Kazetové stropy  ručne maľované sú charakteristické najmä pre protestantské kostoly v celej Karpatskej kotline. Boli rozšírené v kalvínskych a evanjelických kostoloch, no nájdeme ich aj v katolíckych. Nosia v sebe charakteristické črty renesancie a ranného baroku so silne folklorizovanými ornamentmi. V Novohrade je najznámejší strop kostola ECAV v Pôtori vyhotovený v 17. str. Na svojich nástenných tabuľkách s citátmi z Biblie používam práve túto ornamentiku. Snažím sa dodržiavať aj farebné ladenie a pôvodnú techniku maľovania temperovou farbou na kriedový podklad. S výrobou takýchto tabuliek chcem oživiť starú tradíciu protestantských rodín, kde nesmelo chýbať z čistej izby Božie slovo písané v archaickej biblickej češtine najmä u lutheránov a v maďarčine u kalvínov.

Popri tabuľkách , v mojom sortimente sa nachádzajú aj kostolné kazety väčších rozmerov. Sú chórové kazety so spracovaním ornamentiky kyjatického ev. kostola, ref kostolov z Mezőcsát, Tök a Szentsimon. Ďalšie  moje kazety zdobia chór v gotickom ref. kostole v Zemplíne. Kazety vyrábam na objednávku. Okrem kostolov sú vhodné na výzdobu interiérov kultúrnych domov, knižníc, škôl , sobášnych siení a iných spoločensky frekventovaných miest.

Predajné miesta

Priamo u výrobcu, po predchádzajúcej dohode

 

© Copyright produktnovohrad