Peter Vingárik - výrobky z dreva

Meno a priezvisko: Peter Vingárik

Adresa: 985 02 Breznička č. 240

Telefonický kontakt: +421 915 506 627

E-mail:


Drevené formy zdobené ľudovými motívmi

Drevený masážny strojček na nohy

Drevený klepec na myši


Všeobecné informácie o produktoch:


Generácie rodín žijú v jednom dome, na jednom pozemku niekoľko rokov – desaťročí. Niekto zasadí strom (predkovia), strom rodí a rodine prináša plody aj po smrti toho, kto ho zasadil. No časom aj strom vypília z nejakého dôvodu a drevo väčšinou spália. Ja ho však ďalej spracujem, napr. vyrobím masážny strojček, aby slúžil ďalším generáciám a strom žije a slúži ďalej, aj keď nie vo svojej podobe.

Drevené formy zdobené ľudovými motívmi vyrábam už niekoľko rokov zo stromov, ktoré už doslúžili v ovocných záhradách, ako napríklad orech, slivka a iné ovocné dreviny. Pri výrobe používam aj sústruh no dokončujem ich do finálnej podoby ručne, dlátom a každý výrobok je originál. Každý jeden výrobok je jedinečný, zdobím ho ručne dlátom, doplním iniciály mena a priezviska, dátum zhotovenia rímskymi číslicami. Povrch upravujem včelím voskom a ručne leštím.

Drevený klepec na myši vyrábam viac ako 40 rokov, napr. z hrabového dreva. Pri jeho výrobe využívam aj drotárske remeslo. Každý klepec je jedinečný a pre domácnosti veľmi užitočný. Jeho vzhľad upúta osobitým prevedením a spracovaním.

Drevený masážny strojček na nohy vyrábam z 10-ročného tvrdého dreva z Brezničky a okolia v rámci regiónu. Je to čisté prírodné drevo bez chemickej úpravy povrchu. Na výrobu používam sústruh, ale je to aj ručná výroba. Masážny stroj zdobím prírodným motívom, menom majiteľa a dátumom výroby podľa požiadavky záujemcu. Každý jeden kus je originál.


Predajné miesto:
Priamo u výrobcu po dohode. Predajné trhy a jarmoky.

© Copyright produktnovohrad