Región Neogradiensis

Koordinátorom regionálneho značenia „Regionálny produkt NOVOHRAD“ je Región Neogradiensis, z. p. o., ktoré na projekte začalo pracovať už koncom roku 2016. Aktivity súvisiace so zavedením regionálneho značenia v Novohrade finančne podporil Úrad BBSK v roku 2017.  Vyhlásenie prvej výzvy  na predkladanie žiadostí o pridelenie značky „Regionálny produkt NOVOHRAD“ je plánované na máj 2018. Výrobcovia z Novohradu by svoje certifikované výrobky mohli predstaviť už v lete tohto roku

© Copyright produktnovohrad