Víno Natural

Všeobecné informácie o produkte/produktoch:

Ekologické vinohradníctvo firma VÍNO NATURAL Domin&Kušický, s.r.o. vykonáva na výmere 40 ha vlastných vinohradov v Modrokamenskom a Vinickom rajóne na juhu stredného Slovenska. 
Dopestované hrozno sa spracúva v priestoroch firmy na finálny produkt – certifikované biovíno. Odrodová skladba vo vinohradoch je volená cielene na agroekologické podmienky mikrorajónov, vhodnosť odrôd pre ekologickú činnosť. Regulovaním úrod sa dosahuje najvyššia kvalita finálneho produktu na kapacitu pivnice. 

Vína majú výrazné odrodové charaktery, zharmonizované kyseliny bez drsnej jablčnej, ktorá je riadenou jablčno-mliečnou fermentáciou úplne odbúraná. Preto vína ostávajú dlho svieže s dlhým dozrievacím potencionálom. Veľkým technologickým vkladom je, že všetky vína sú bez akejkoľvek chemickej stabilizácie. Aj obsah SO2 je výrazne pod povolenou normou. Všetky spomenuté vlastnosti vín zodpovedajú norme pre biovína. Vína sú veľmi kvalitné, esteticky a imidžovo zabalené. 

Informácie o výrobcovi

Na začiatku bol zanietený vinár a degustátor Ing. Ján Domin a jeho sen vybudovať rodinné vinárstvo. Po mnohoročných skúsenostiach s výrobou vína za bývalého režimu a s podnikaním s bioproduktami v 90. rokoch sa začal zaoberať myšlienkou:

„Keď vinárstvo, tak ekologické...“

Tam vznikli základy rodinnej firmy Domin & Kušický.

Z legislatívneho hľadiska firma prešla trojročnou konverziou (prechodná doba medzi klasickým pestovaním viniča a bio pestovaním).

Pri zbere úrody firma požaduje certifikát bioproduktu na každú odrodu zvlášť a pri fľašovaní vína certifikát biopotraviny. Vína dlho vyzrievajú, vyrábajú sa v čistom prostredí, bez chémie a pridaných aromatických látok. Nesú označenie „bio", ktoré je na zadnej etikete deklarované znakom ekologického poľnohospodárstva Slovenskej republiky. Vína nepotrebujú popis, musia prehovoriť samy za seba.

Predajné miesta: www.dominkusicky.sk,  v sekcii predajné miesta alebo  na našom e-shope

© Copyright produktnovohrad