Výzvy

Výzva č. 1/2018 (neaktuálna)

Región Neogradiensis z. p. o. vyhlasuje Výzvu č. 1 na predkladanie žiadostí o pridelenie značky „regionálny produkt NOVOHRAD" pre výrobky.


Dokumentácia k výzve: 

Výzva
Žiadosť .doc
Žiadosť .pdf
Metodika
Územná pôsobnosť

© Copyright produktnovohrad