Všeobecné informácie o produkte/produktoch:

Vyšívaný šperk

Kroj ako tradičný ľudový odev sa vyznačuje viacerými prvkami, ktoré prezentujú jeho regionálnu odlišnosť. Práve dekor pozostávajúci z ornamentálnych výšiviek dodáva každému kroju autentickosť. Novohrad sa môže pochváliť krásnymi krojmi. K najznámejším patrí abelovský  so svojimi pestrofarebnými výšivkami. Vyšívané šperky sú inšpirované abelovskou výšivkou. Zhmotňujú tradičné motívy a prepájajú krásu starodávnej tradície s jej využitím vo forme originálneho módneho doplnku bežného i slávnostného odevu súčasnosti.

Informácie o výrobcovi

Viktória Poliačiková sa umeleckej tvorbe venuje dlhé roky. Zaujíma sa o rôzne umelecké smery a remeselné techniky. Vďaka svojej profesii má blízko k regionálnej kultúre a zvlášť k regionálnemu folklóru. To ju inšpirovalo k vyšívaniu pôvodných ľudových motívov. Vyšívaný šperk Novohradu vychádza z tradičnej predlohy abelovských ornamentov, pričom každý exemplár je originál. Jedná sa o náušnice, náhrdelníky, náramky, čelenky a rôzne spony. Výrobky je možné prispôsobiť požiadavkám zákazníka.

Predajné miesto:
Priamo u výrobcu po predchádzajúcej dohode.

Ďalšie predajné miesta:

Príležitostne aj trhy a jarmoky v rámci folklórnych podujatí.

© Copyright produktnovohrad