Základné informácie

Regionálna značka na Slovensku zaručuje, že certifikovaný produkt spĺňa minimálne 4 stanovené kritériá:

  • je jedinečný pre daný región,
  • pochádza od miestneho výrobcu,
  • využíva tradičné postupy a miestne zdroje,

obsahuje podiel ručnej práce.

Regionálna značka sa udeľuje fyzickým a právnickým osobám, ktoré vyrábajú výrobky a spĺňajú kritériá pre udeľovanie a užívanie značky. Jej zmyslom a cieľom je podporiť rozvoj územia NOVOHRAD, s ohľadom na šetrné využívanie prírodného a kultúrneho dedičstva regiónu. Značka má podporiť miestnych producentov (poľnohospodárov, živnostníkov, malé a stredné firmy), ktorí v tomto prírodne hodnotnom, zdravom území hospodária tradične a v súlade so záujmami ochrany prírody. Značka garantuje pôvod označeného výrobku v regióne, šetrnosť výrobcu i výrobku k životnému prostrediu, kvalitu a priamu nadväznosť činnosti v danom území.

 

Regionálnu značku môžu získať:
Remeselné alebo tradičné výrobky
Potravinárske produkty
Podujatia
Ubytovacie a stravovacie služby

 

Čo Vám značka prinesie?

Propagáciu doma i mimo hraníc Novohradu, spoluprácu s inými regiónmi v rámci Slovenska, účasť na významných akciách v kraji a v rámci celej SR.

 

Novohrad má svoj vlastný neopakovateľný charakter daný prírodným bohatstvom, kultúrou a storočnými tradíciami jej obyvateľov. Tiež výrobky a produkty pochádzajúce z Novohradu majú v sebe časť tohto charakteru, je do nich vložená práca tunajších ľudí i časť ich duše. Zavedenie značky pre výrobky, ktoré garantujú ich pôvod v Novohrade je jednou z ciest, ako zviditeľniť produkciu miestnych výrobcov. A to ako voči turistom a návštevníkom, tak aj voči jeho obyvateľom.

 

Vhodní žiadatelia:

Remeselník, ľudový umelec, SHR, živnostník, ľudový výrobca, firma, organizácia so sídlom alebo s prevádzkou v regióne Novohrad.


© Copyright produktnovohrad