VÝZVA č. 2/2021 k predkladaniu žiadostí o udelenie značky „Regionálny produkt NOVOHRAD “

Región Neogradiensis, z. p. o. vyhlasuje
Výzvu č. 2/2021 k predkladaniu žiadostí o udelenie značky
„Regionálny produkt NOVOHRAD“
Výzva č. 2/2021 je vyhlásená pre výrobky

Váš výrobok je hoden toho, aby bol nositeľom „regionálneho produktu NOVOHRAD“!
Regionálna značka sa udeľuje pre fyzické a právnické osoby, ktoré vyrábajú výrobky a spĺňajú kritériá pre udeľovanie a užívanie značky. Jej zmyslom a cieľom je podporiť rozvoj územia NOVOHRAD, s ohľadom na šetrné využívanie prírodného a kultúrneho dedičstva regiónu. Značka má podporiť miestnych producentov (poľnohospodárov, živnostníkov, malé a stredné firmy), ktorí v tomto prírodne hodnotnom, zdravom území hospodária tradične a v súlade so záujmami ochrany prírody. Značka garantuje pôvod označeného výrobku v regióne, šetrnosť výrobcu i výrobku k životnému prostrediu, kvalitu a priamu nadväznosť činnosti v danom území.

Čo Vám značka prinesie?
Propagáciu doma i mimo hraníc Novohradu, spoluprácu s inými regiónmi v rámci Slovenska, účasť na významných akciách v kraji a v rámci celej SR. Novohrad má svoj vlastný neopakovateľný charakter daný prírodným bohatstvom, kultúrou a storočnými tradíciami jej obyvateľov. Tiež výrobky a produkty pochádzajúce z Novohradu majú v sebe časť tohto charakteru, je do nich vložená práca tunajších ľudí i časť ich duše. Zavedenie značky pre výrobky, ktoré garantujú ich pôvod v Novohrade je jednou z ciest, ako zviditeľniť produkciu miestnych výrobcov. A to ako voči turistom a návštevníkom, tak aj voči jeho obyvateľom.

Stiahnite si potrebné súbory:
VÝZVA č.22021.pdf
Územná pôsobnosť značky Novohrad 11.4.2018.pdf
Žiadost výrobky 22021.doc
Žiadost výrobky 22021.pdf
Dodatok č. 1 RN Metodika k RZ,v.r..pdf
Dodatok č. 2 Regionálna značka Novohrad - členské.pdf
Dodatok č. 3 Regionálna značka Novohrad - členské.pdf
Metodika RZ NOVOHRAD produkty.pdf
Čestné vyhlásenie.odt
02Súhlas so spracovaním osobných údajov certif. výrobcovia.docx

VÝZVA č. 1/2021 k predkladaniu žiadostí o udelenie značky „Regionálny produkt NOVOHRAD“

Región Neogradiensis, z. p. o. vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o pridelenie regionálnej značky "Regionálny produkt NOVOHRAD" pre výrobky

SÚBORY NA STIAHNUTIE, potrebné k podaniu žiadosti:

- Výzva č. 1/2021: (doc / pdf)
- Žiadosť: (doc / pdf)
- Metodika RZ NOVOHRAD produkty
- Dodatok č. 1 RN Metodika k RZ, v.r.
- Dodatok č. 2 Regionálna značka Novohrad - členské
- Dodatok č. 3 Regionálna značka Novohrad - členské
- Územná pôsobnosť značky Novohrad 11.4.2018
- Súhlas so spracovaním osobných údajov, certifikovaní výrobcovia

VÝZVA č.2/2020 na predkladanie žiadostí o pridelenie regionálnej značky NOVOHRAD

Región Neogradiensis, z. p. o. vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o pridelenie regionálnej značky "Regionálny produkt NOVOHRAD" pre výrobky

Súbory na stiahnutie, potrebné k podaniu žiadosti:


VÝZVA č. 1/2020 na predkladanie žiadostí o pridelenie regionálnej značky NOVOHRAD  - NEAKTUÁLNA

Región Neogradiensis, z. p. o. vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o pridelenie regionálnej značky "Regionálny produkt Novohrad" pre výrobky

Súbory na stiahnutie, potrebné k podaniu žiadosti:VÝZVA č. 2/2019 na predkladanie žiadostí o pridelenie regionálnej značky NOVOHRAD - NEAKTUÁLNA

Región Neogradiensis, z. p. o. vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadosti o pridelenie regionálnej značky "Regionálny produkt Novohrad" pre výrobky


Výzva č. 1 pre služby ubytovacie a stravovacie - UZATVORENÁ

Región Neogradiensis, z. p. o. vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadosti o pridelenie regionálnej značky "Regionálny produkt NOVOHRAD" pre služby stravovacie a služby ubytovacie.

Súhlas so spracovaním osobných údajov                                                                                                                                                                                                                          Výzva
Žiadosť .doc
Žiadosť .pdf
Metodika
Územná pôsobnosť 


Výzva č. 1/2019  - UZATVORENÁ

Región Neogradiensis, z p. o. Výzvu č. 1/2019 na predkladanie žiadostí o pridelenie značky „regionálny produkt NOVOHRAD" pre výrobky.

Dokumentácia k výzve: 

Súhlas so spracovaním osobných údajov                                                                                                                                                                                                                          Výzva
Žiadosť .doc
Žiadosť .pdf
Metodika
Územná pôsobnosť © Copyright produktnovohrad