Aktuálne informácie

Výzva č. 2/2018 

Región Neogradiensis z. p. o. vyhlasuje Výzvu č. 2/2018 na predkladanie žiadostí o pridelenie značky „regionálny produkt NOVOHRAD" pre výrobky.


Dokumentácia k výzve: 

Výzva
Žiadosť .doc
Žiadosť .pdf
Metodika
Územná pôsobnosť

VII. Lučenské hodovanie

Počas VII. Lučenského hodovania sme mali jedinečnú možnosť zakúpiť si regionálne produkty z Novohradu, Hontu a Gemer-Malohontu. Mesto Lučenec umožnilo po prvý krát prezentáciu výrobcov z troch regiónov v drevených stánkoch umiestnených okolo ostrovčeka medzi budovou YMCA a budovou Mestského úradu v Lučenci. V pekných drevených stánkoch vystavovali svoj jedinečný tovar remeselníci a výrobcovia z Novohradu, Hontu a Gemer-Malohontu. Svoje výrobky vystavovali aj potenciálni záujemcovia o certifikáciu regionálnych produktov. Záujemcovia si mohli zakúpiť originálne výrobky z dreva, med a výrobky z medu, dekoračné medovníčky, sklárske výrobky, textilné produkty, tkané koberce, paličkovanú čipku, tekvicové semiačka, drôtom opletenú keramiku, pletené košíky a mohli ochutnať aj výborné hontianske lepníky. 

Prvý krát sa na jarmoku prezentovali jedenásti úspešní výrobcovia a zároveň držitelia certifikátu „Regionálny produkt NOVOHRAD“. Vo štvrtok podvečer, 23.8.2018 primátorka mesta Lučenec Alexandra Pivková, zároveň aj predsedníčka združenia právnických osôb Región Neogradiesis (združenie je koordinátorom regionálneho značenia v Novohrade) slávnostne odovzdala certifikáty prvým výrobcom z Novohradu. Pozrite si náš fotoalbum z podujatia.

Zasadnutie Hodnotiacej komisie na udelenie regionálnej značky NOVOHRAD

Dňa 13.8.2018 zasadala Hodnotiaca komisia na udelenie regionálnej značky NOVOHRAD, ktorá posudzovala 11 žiadostí o certifikáciu výrobkov a skupinu výrobkov. Sortiment produktov bol bohatý a 9-členná komisia hodnotila medy, výrobky z medu, perníky, výšivky, maľované a gravírované sklo, víno a mydlá z kozieho mlieka. Našich úspešných držiteľov certifikátov môžete vidieť na jarmoku počas VII. Lučenského hodovania v dňoch 23.8. a 24.8.2018 v drevených remeselných stánkoch medzi budovou Slovenskej pošty a budovou Mestského úradu. Slávnostné odovzdávanie certifikátov sa uskutoční 23.8.2018 o 18.00 na hlavnom pódiu na Námestí republiky. Fotoalbum nájdete tu.

Výzva č. 1/2018 (neaktuálna)

Región Neogradiensis z. p. o. vyhlasuje Výzvu č. 1 na predkladanie žiadostí o pridelenie značky „regionálny produkt NOVOHRAD" pre výrobky.


Dokumentácia k výzve: 

Výzva
Žiadosť .doc
Žiadosť .pdf
Metodika
Územná pôsobnosť

Zmena termínu výzvy č. 1/2018

Výzva na predkladanie žiadostí o udelenie značky "Regionálny produkt NOVOHRAD" bude vyhlásená v mesiaci jún 2018.

Informačný seminár

Mesto Lučenec a Región Neogradiensis  organizovali informačný seminár: Ako získať regionálnu značku “Regionálny produkt NOVOHRAD“

V pondelok  9. apríla sa v salóne Wágner na Radnici v Lučenci zišli remeselníci a výrobcovia, ktorí sa chceli dozvedieť viac o systéme regionálneho značenia v Novohrade a o možnosti získania certifikátu „Regionálny produkt NOVOHRAD“. Prednášky k téme tradičnej výroby, tradičných remesiel, ručnej práce a tradičných surovín si vypočuli šikovní včelári, vinári, keramikári, čipkárky, pestovatelia zeleniny, spracovatelia textilu, pernikári a ostatní, ktorí sa informačného semináru zúčastnili. Viac informácií o podujatí nájdete TU.

Informačný seminárOznamujeme záujemcom - remeselníkom a výrobcom, že Región Neogradiensis a Mesto Lučenec pripravuje Informačný seminár dňa  9.4.2018 o 10.00 hod. v Mestskej Radnici v Lučenci (Ul. Dr. Herza).

Pripravovaná výzva č. 1/2018

Oznamujeme záujemcom - remeselníkom a výrobcom, že prvá výzva na certifikáciu produktov bude zverejnená v máji 2018.

© Copyright produktnovohrad