Ing. Eva Urbanová, HomeArt,      s. r.o.

 

Eva Urbanová – keramika z ruky

Všeobecné informácie o produktoch:

Keramika v Novohrade má veľmi dlhú tradíciu. Výrobky sú vyrobené z hliny pochádzajúcej z územia Slovenska. Sú špecifické tým, že sú všetky robené z ruky, bez hrnčiarskeho kruhu. Pri výrobe misiek používam formy, pri hrnčekoch pláty. Ostatné výrobky sú modelované ručne bez použitia foriem. Po usušení sa výrobky tzv. prežahnú pri teplote okolo 900 st. celzia. Po vychladnutí pece sa prežahnuté výrobky upravujú burelovaním, engobami a glazúrami. Potom sa vypaľujú druhý krát pri teplote cca 1000 až 1100 stupňov celzia.

Informácie o výrobcovi

Ing. Eva Urbanová z Lučenca sa začala keramike venovať v roku 2018. Dlhé roky modelovala rôzne plastiky zo slaného cesta, avšak po asi 12-tich rokoch sa rozhodla vyskúšať prácu s hlinou. Natoľko ju to očarilo, že si ihneď zriadila dielňu, kúpila pec, založila sro-čku a začala s výrobou. Nakoľko má aj iné pracovné povinnosti, nevenuje sa iba výrobe keramiky, ale všetok voľný čas venuje najmä keramike. Výrobky predáva najviac po jarmokoch, pretože má veľmi rada priamy kontakt s ľuďmi, spätnú väzbu. Okrem výroby keramiky sa venuje prenájmom nehnuteľností atiež robí prednášky o harmonických vzťahoch a výchove detí.

Predajné miesto:

V Dome služieb na Masarykovej ulici v Lučenci.


Ďalšie predajné miesta:

Jarmoky, festivaly, trhy, predajňa KARPATY- SLOVAKIA

 

© Copyright produktnovohrad